تبلیغات
ღ دل بارانی من ღ ღ دل بارانی من ღ
09:00    ناموس مردم،ناموسه مردمه..
چه با روبند..

چه با چادر..

چه با مانتو..

چه با روسری..

چه بی روسری..!

ناموسِ مردم، ناموسِ مردمه..تو نگاه نکن..


قرآن هم ،اول به مرد گفته:نگاهتو حفظ کن..

بعد به زن گفته: حجابت رو به خودت نزدیک کن،
این برا امنیت خودت بهتره، برا دینداریت بهتره ،برا شوهرداریت بهتره..

و بدون..
دنیا دارِ مکافاته..

اگه به ناموس مردم نگاه کردی مطمئن باش به ناموست نگاه می کنن..

اگه دنباله ناموس مردم افتادی بدون، دنباله ناموست می افتن..

اگه...

 
من گفتم..
حالا دیگه به غیرت خودت بستگی داره..

 پاکدامنی هر کس به مقدار غیرتش بستگی داره..(مولا علی.ع)
طبقه بندی: غیرت ؟؟؟،